Emeklilik Fonları Yönetimi

Bireysel emeklilik sistemine düzenli olarak yatırılan birikimleriniz %25 devlet katkısı ile daha da artmaktadır. Atlas Portföy olarak, emeklilik yatırım fonları segmentinde de uzun vadeli yatırım perspektifini, butik portföy yöneticiliği anlayışımızla birleştiriyoruz.

Yatırım Stratejisi: Fon devlet iç borçlanma senetleri (DIBS), özel sektör tahvilleri (ÖST), Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetleri gibi birçok enstrümana yatırım yapabilmektedir. Portföy yöneticileri, piyasa öngörüleri doğrultusunda hisse senedi ve sabit getirili menkul değerler oranlarını artırıp azaltarak yatırımcılarına uzun vadede istikrarlı bir getiri sunmayı amaçlamaktadır.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Fon portföyünde bulunan özel sektör tahvillerinin riskini alarak mevduat ve DIBS faizlerinin üzerinde bir faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılar.

Eşik Değer: %80 BIST KYD 547 Gün Bono Endeksi + %20 BIST 30 Endeksi


Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu TEFAS sayfasına erişmek için tıklayınız.

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atlas Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.

Yatırım Stratejisi:  Fon varlıklarının en az %80’i Türkiye’de kamunun ya da özel sektörün ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırılır. Fon borçlanma araçları dışında, ortaklık paylarına, para piyasalarına, yatırım fonlarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, kira sertifikalarına v.b kıymetlere yatırım yapabilir. Fonun öncelikle amacı TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak enflasyon üzeri bir faiz geliri elde etmektir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Emeklilik yatırımlarını düşük riskli yapmak isteyen ve enflasyon üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar.

Eşik Değer: %75 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi” olarak belirlenmiştir.


Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu TEFAS sayfasına erişmek için tıklayınız.

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.

Yatırım Stratejisi:  Fon varlıklarının en az %80’i Türkiye Cumhuriyeti’nin ihraç ettiği kamu dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fon kamu dış borçlanma araçları dışında, DIBS, ÖST, yatırım fonu katılma payları, repo/ters repo gibi yatırım araçlarına yatırım yapabilmektedir. Fonun öncelikli amacı kamu dış borçlanma araçları ile döviz cinsi faiz elde etmektir.

Hedef Yatırımcı Kitlesi: Emeklilik yatırımlarını döviz cinsi yapmayı ve döviz birikimlerinden faiz kazanmayı tercih eden yatırımcılar.

Eşik Değer: %60 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %25 BIST-KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi


Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu TEFAS sayfasına erişmek için tıklayınız.

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu KAP sayfasına erişmek için tıklayınız.