ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU (30.11.2017)

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Belge Türü Tarih No
Portföy Yöneticiliği 03.02.2015 PYŞ.PY.6/1120
Portföy Yöneticiliği (Yenileme nedeniyle iptal) 19.07.2013 PYŞ.PY.53/802
 
YÖNETİLEN PORTFÖY SAYISI BÜYÜKLÜĞÜ
Yatırımcı Türü Sayı Büyüklük
Bireysel Yatırımcılar

102

91.247.006,22

Gerçek Kişiler

95

44.904.593,84

Tüzel Kişiler

7

46.342.412,38

Kolektif Yatırımcılar

5

52.428.815,79

TOPLAM

107

143.675.822,01

 
KURULUŞ SERMAYE BİLGİLERİ
Ödenmiş sermaye (TL) 7.000.000,00
 
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı
Hissedarlar Ödediği Sermaye İştirak Oranı
ALİ ALTINBAŞ 6.440.000,00 % 92.00
SERDAR ALTINBAŞ 180.000,00 % 2.57
FATMA ALTINBAŞ SARIGÜL 180.000,00 % 2.57
ABRURRAHMAN EMİR SARIGÜL 180.000,00 % 2.57
ZUHAL TOPALOĞLU 20.000,00 % 0.29
 
YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Başkanı SERDAR ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür ZUHAL TOPALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi  CEM ŞEKERCİ
 
PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
ZUHAL TOPALOĞLU
CEM ŞEKERCİ