ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU (31.01.2018)

PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Belge Türü Tarih No
Portföy Yöneticiliği 03.02.2015 PYŞ.PY.6/1120
Portföy Yöneticiliği (Yenileme nedeniyle iptal) 19.07.2013 PYŞ.PY.53/802
 
YÖNETİLEN PORTFÖY SAYISI BÜYÜKLÜĞÜ
Yatırımcı Türü Sayı Büyüklük
Bireysel Yatırımcılar

110

94.584.565,64

Gerçek Kişiler

102

55.645.609,43

Tüzel Kişiler

8

38.938.956,21

Kolektif Yatırımcılar

5

61.319.113,79

TOPLAM

115

155.903.679,43

 
KURULUŞ SERMAYE BİLGİLERİ
Ödenmiş sermaye (TL) 7.000.000,00
 
YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı
Hissedarlar Ödediği Sermaye İştirak Oranı
ALİ ALTINBAŞ 6.440.000,00 % 92.00
SERDAR ALTINBAŞ 180.000,00 % 2.57
FATMA ALTINBAŞ SARIGÜL 180.000,00 % 2.57
ABRURRAHMAN EMİR SARIGÜL 180.000,00 % 2.57
ZUHAL TOPALOĞLU 20.000,00 % 0.29
 
YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR
Yönetim Kurulu Başkanı SERDAR ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür ZUHAL TOPALOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi  CEM ŞEKERCİ
 
PORTFÖY YÖNETİCİLERİ
ZUHAL TOPALOĞLU
CEM ŞEKERCİ