PPT Yatırımcı Bilgi Formu 13.06.2024 için tıklayınız.
PRG Duyuru Metni 12.06.2024 için tıklayınız.
Atlas Portföy İstatiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname için tıklayınız.
Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON- İZAHNAME için tıklayınız.

Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) - İzahname için tıklayınız.

Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon) – İzahname için tıklayınız.

ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME için tıklayınız.
TOG İhraç Belgesi 02.05.2024 için tıklayınız.
AP2 İzahname için tıklayınız.
TOG FON- DUYURU METNİ 29.04.2024 için tıklayınız.
TOG FON- İHRAÇ BELGESİ TADİL METNİ 29.04.2024 için tıklayınız.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
Atlas Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzük 08.04.2024 için tıklayınız.
Atlas Kıymetli Madenler Şemsiye Fon İçtüzük 08.04.2024 için tıklayınız.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fon İçtüzük 08.04.2024 için tıklayınız.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu İçtüzük 08.04.2024 için tıklayınız.
Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzük 08.04.2024 için tıklayınız.
Serbest Şemisye Fonu İçtüzüğü 08.04.2024 için tıklayınız.
ABG İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
AHI İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
AHN İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
AHU İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
AP2 İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
BAC İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
DFI İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
GCD İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
GLM İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
LGO İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
PFS İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
PPT  İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
SSE İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
TAL İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
ZVB İzahname Tadil Metni 08.04.2024 için tıklayınız.
ABG İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
AHI İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
AHN İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
AHU İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
AP2 İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
BAC İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
DFI İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
GCD İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
GLM İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
LGO İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
PFS İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
PPT İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
SSE İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
TAL İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
ZVB İzahname 08.04.2024 için tıklayınız.
AHI Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
AHN Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
AHU Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
DFI Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
PFS Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
PPT Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
TAL Yatırımcı Bilgi Formu 08.04.2024 için tıklayınız.
TEFAS AÇIK FONLAR DUYURU METNİ 04.03.2024 için tıklayınız.
TEFAS KAPALI SERBEST FONLAR DUYURU METNİ 04.03.2024 için tıklayınız.
GCD Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Tadil Duyuru Metni için tıklayınız.
GCD İZAHNAME için tıklayınız.
PPT YATIRIMCI BİLGİ FORMU için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci GSYF  İçtüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Prime GYF  İçtüzük için tıklayınız.
AHI FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AHI FON GÜNCEL İZAHNAME için tıklayınız.
PPT Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
PPT Fon - İzahname Değişikliğinin Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - İzahname Değişikliğinin Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız. 
AHI Fon - Duyuru Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu - İzahname için tıklayınız.
Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu - Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İç Tüzüğü için tıklayınız.
T.T.S.G.Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu İç Tüzüğü  için tıklayınız.
AP2 FON GÜNCEL İZAHNAME için tıklayınız.
AP2 FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AP2 FON DUYURU METNİ için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN  FON) İZAHNAME için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME için tıklayınız.
GJS FON TADİL METNİ için tıklayınız.
GUG FON TADİL METNİ için tıklayınız.
TOG FON TADİL METNİ için tıklayınız.
ZVD FON TADİL METNİ için tıklayınız.
ZVE FON TADİL METNİ için tıklayınız.
GJS FON İHRAÇ BELGESİ için tıklayınız.
GUG FON İHRAÇ BELGESİ için tıklayınız.
ZVD FON İHRAÇ BELGESİ için tıklayınız.
ZVE FON İHRAÇ BELGESİ için tıklayınız.
TOG FON İHRAÇ BELGESİ için tıklayınız.
AP2 FONU GÜNCEL İZAHNAME için tıklayınız.
AP2 FONU TADİL METNİ için tıklayınız.
AP2 FONU TADİL METNİ için tıklayınız.
PFS FON GÜNCEL İZAHNAME için tıklayınız.
PFS FON TADİL METNİ için tıklayınız.
PFS FON YATIRIMCI BİLGİ FORMU için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU DUYURU METNİ için tıklayınız
GJS Fon İç Tüzük için tıklayınız.
GJS FON İÇ TÜZÜK TADİL METNİ için tıklayınız.
GUG FON İÇ TÜZÜK İÇİN TIKLAYINIZ.
GUG FON İÇ TÜZÜK TADİL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.
TOG FON İÇ TÜZÜK İÇİN TIKLAYIINIZ.
TOG FON İÇ TÜZÜK TADİL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ZVD FON İÇ TÜZÜK İÇİN TIKLAYINIZ.
ZVD FON İÇ TÜZÜK TADİL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.
ZVE FON İÇ TÜZÜK İÇİN TIKLAYINIZ.
ZVE FON İÇ TÜZÜK TADİL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.
GYF-GSYF İç Tüzük ve İhraç Belgesi Değişikliği için tıklayınız.
ZVB FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AP2 FON TADİL METNİ için tıklayınız.
DFI FON TADİL METNİ için tıklayınız.
GLM FON TADİL METNİ için tıklayınız.
ABG FON TADİL METNİ için tıklayınız.
GCD FON TADİL METNİ için tıklayınız.
PFS FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AHI FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AHU FON TADİL METNİ için tıklayınız.
AHN FON TADİL METNİ için tıklayınız.
ABG FON İZAHNAME için tıklayınız.
AHI FON İZAHNAME için tıklayınız.
AHN FON İZAHNAME için tıklayınız.
AHU FON İZAHNAME için tıklayınız.
AP2 FON İZAHNAME için tıklayınız.
DFI FON İZAHNAME için tıklayınız.
GCD FON İZAHNAME için tıklayınız.
GLM FON İZAHNAME için tıklayınız.
PFS FON İZAHNAME için tıklayınız.
ZVB FON İZAHNAME için tıklayınız.
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YATIRIM FONLARI DUYURU METNİ için tıklayınız.
ZVE Fon İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
ZVE Fon İç Tüzük için tıklayınız.
ZVD Fon İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
ZVD Fon İç Tüzük için tıklayınız.
GJS Fon İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
GJS Fon İç Tüzük için tıklayınız.
GUG Fon İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
GUG Fon İç Tüzük için tıklayınız.
TOG Fon İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
TOG Fon İç Tüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu İç Tüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu İç Tüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fonu İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu İç Tüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu İç Tüzük - Tadil Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İç Tüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İç Tüzük Tadil Metni için tıklayınız.
ABG Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHI Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHN Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHU Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AP2 Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
DFI Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
PFS Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GLM Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
ZVB Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AP2 Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AP2 Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AP2 Fon - İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fonu - İzahname için tıklayınız.
ABG Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHI Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHN Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHU Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AP2 Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
DFI Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GJS Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GLM Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GUG Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
TOG Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ZVB Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ZVD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ZVE Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ABG Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
ABG Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHI Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHI Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHN Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHN Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHU Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AHU Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AP2 Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
AP2 Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
DFI Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
DFI Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
 GCD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ZVB Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
ZVB Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
ZVD Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
ZVE Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
GUG Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
GJS Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
TOG Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
GLM Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GLM Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
İzahname değişikliğine ilişkin duyuru metni için tıklayınız.
GCD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.

- Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (AHI)

- Atlas Portföy Serbest (TL) Fon (ZVB)

- Atlas Portföy Ufuk Serbest Fonu (GCD)

- Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI)

- Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (GLM)

- Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon (ABG)

- Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon (AP2)

 Pay alım / satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım / satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BİST Pay Piyasasının açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.

AHN Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
AHU Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon - İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon - İç Tüzük için tıklayınız.
AHI Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
AHI Fon - İzahname için tıklayınız.
AHI Fon - Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
AHI Fon - Duyuru Metni için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - Tadil Metni için Tıklayınız.
Atlas Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon için tıklayınız.
ZVD Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
ZVD Fon Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
ZVD Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
ZVD Fon - Duyuru Metni için tıklayınız.
ZVD Fon - Tadil Metni için tıklayınız.
TOG Fon - İhraç Belgesi Tadil Duyuru Metni için tıklayınız.
TOG Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
GCD Fon - Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD Fon - İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.
TOG Fon - İhraç Belgesi Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.
ZVE Fon - İhraç Belgesi Tadil Duyuru Metni için tıklayınız.
ZVE Fon - Güncel İhraç Belgesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon - İzahname için tıklayınız.
Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon - İzahnamesi için tıklayınız.
ZVE Fon - İhraç Belgesi Tadil Duyuru Metni için tıklayınız.
Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon İzahnamesi için buraya tıklayınız
Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon Yatırımcı Bilgi Formu için buraya tıklayınız.
ZVB Fon İzahname Tadil Metni için tıklayınız.
ZVB Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
ZVB fon unvan ve izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
GCD Fon İzahname Tadil Metni için tıklayınız.
GCD Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
GCD fon izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
13.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı davetine ilişkin yönetim kurulu kararı için tıklayınız.
ZVB Fon İzahname Tadil Metni için tıklayınız.
ZVB Fon Güncel İzahname için tıklayınız.
ZVB fon unvan ve izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu İçtüzük değişikliğine ilişkin duyurumuz için tıklayınız

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu Güncel İçtüzük için tıklayınız
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesi tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu güncel içtüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu güncel ihraç belgesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu ihraç belgesi tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu güncel içtüzük için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu güncel ihraç belgesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzük ve ihraç belgesi değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/09/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-11106 sayılı yazısı ile Şirketimizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 7.700.000 TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 2.300.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye artırılması talebimizin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Atlas Portföy Ufuk Serbest Fon İzahnamesine ulaşmak için tıklayınız
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/09/2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-11106 sayılı yazısı ile Şirketimizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 7.000.000 TL'den, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 700.000 TL artırılarak 7.700.000 TL'ye artırılması talebimizin olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.

Olağan genel kurul davetine ilişkin yönetim kurulu kararı için tıklayınız.

Atlas Portföy İkinci Serbest Fon İzahnamesi için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname tadil metni için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun güncel izahnamesi için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun güncel Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Değişken Fon'un tasfiyesine ilişkin duyuru için tıklayınız.
AHI fon Performans Sunum Raporu için tıklayınız
AHN fon Performans Sunum Raporu için tıklayınız
AHU fon Performans Sunum Raporu için tıklayınız
ADH fon Performans Sunum Raporu için tıklayınız

Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'a ait izahname tadil metni için tıklayınız.

 Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'a ait güncel izahname için tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.

Değerli Müşterilerimiz;

Sarıyer Belediye Meclisi tarafından Maslak Mahallesinde bulunan 2 adet isimsiz yolun isimlendirilmesi nedeni ile şirket adresimiz “Maslak Mh., Taşyoncası Sk., T4 Apt., No:1U, İç Kapı No:B29 (Maslak 1453 T4- B Blok Ofis No:29) 34485 Sarıyer / İSTANBUL” olarak güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi uyarınca müşterilerimize ve ilgili diğer kişilere yapılan bildirimdir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (T.C. kimlik numarası, cinsiyet, elektronik posta adresi, fotoğraf, özgeçmiş, adres, iletişim bilgileri, varlıklarının/borçlarının bilgisi, kullanılan finansal ürünlere ve yatırım alışkanlığına ilişkin bilgiler, finansal ürünlere erişimde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ve diğer bilgiler) kişisel veri kapsamındadır.
 
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği “veri sorumlusu” olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu , 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun , 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili taraflarına), Sermaye Piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı Aracı Kuruluşlar (Banka ve Aracı Kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı 3. kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Şirketimizce doğrudan sizlerden veya kanunen yetkili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut şirketimizin ilişkili taraflarından (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili tarafları) veya şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden veya diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından elde edinilebilmekte ve toplanmaktadır.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK  11. Maddesi kapsamında müşterilerimiz Atlas Portföy A.Ş. ‘ne şahsen başvurarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde  kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin , kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kanun kapsamında haklarınızı kullanma ve başvuru yöntemi:

KVKK düzenlemeleri gereğince yukarıda belirtilen  haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren ıslak imzalı başvurunuzu, “Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak Mahallesi Söğütözü Sokak 20 U /B.29 MASLAK 1453 T4-B Blok Ofis No:29 34485 Sarıyer / İstanbul” adresine bizzat gelerek teslim edebilir ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi durumunda, bu yöntemler Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

 

Başvuru talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en çok otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret sicil no: 861846

Mersis No: 0102042472800011

Ticaret unvanı: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.

Merkez adres: Maslak Mahallesi Söğütözü Sokak 20 U /B.29 MASLAK 1453 T4-B Blok Ofis No:29 Sarıyer / İstanbul

Internet sitesinin adresi: www.atlasportfoy.com

Tel: (0212) 385 32 00

 

Saygılarımızla,

 

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Atlas Portföy Birinci Değişken Fona ait izahname tadil metni için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'na ait izahname tadil metni için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Değişken Fona ait güncel izahname için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'na ait güncel izahname için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Değişken Fona ait güncel Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'na ait güncel Yatırımcı Bilgi Formu için tıklayınız.

Değerli Müşterilerimiz;

Şirket Genel Merkezimiz 6 Aralık 2017 tarihinden itibaren “Maslak Mah. Söğütözü Sk. 20U / B29 (Maslak 1453 T4- B Blok Ofis No:29) 34485 Sarıyer / İSTANBUL” adresine taşınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Atlas Portföy Birinci Değişken Fona ait izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.

Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'na ait izahname değişikliği duyurusu için tıklayınız.
Müşteri sınıflandırılması bilgi metni için tıklayınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi uyarınca müşterilerimize ve ilgili diğer kişilere yapılan bildirimdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (T.C. kimlik numarası, cinsiyet, elektronik posta adresi, fotoğraf, özgeçmiş, adres, iletişim bilgileri, varlıklarının/borçlarının bilgisi, kullanılan finansal ürünlere ve yatırım alışkanlığına ilişkin bilgiler, finansal ürünlere erişimde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler ve diğer bilgiler) kişisel veri kapsamındadır.
 
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği “veri sorumlusu” olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, SPK, TSPB, SPL, TAKASBANK, SAKLAYICI KURULUŞ, BİST, MASAK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizce sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu , 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun , 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, acentelerimize, saklayıcı kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ilişkili taraflarımıza (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili taraflarına), Sermaye Piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı Aracı Kuruluşlar (Banka ve Aracı Kurumlar) ve diğer yurtiçi/yurtdışı 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Şirketimizce doğrudan sizlerden veya kanunen yetkili kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut şirketimizin ilişkili taraflarından (ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve bunların ilişkili tarafları) veya şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden veya diğer üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirketimiz dışından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Şirketimiz tarafından elde edinilebilmekte ve toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

KVKK  11. Maddesi kapsamında müşterilerimiz Atlas Portföy A.Ş. ‘ne şahsen başvurarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde  kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin , kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahnamesi için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği için buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu İzahname Değişikliği buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Creditwest Serbest Özel Fon İzahname Değişikliği buraya tıklayınız.
Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği buraya tıklayınız.
Serbest Döviz Fonu İzahnamesi buraya tıklayınız.
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu buraya tıklayınız.
Değişken Fon İzahname buraya tıklayınız.
Creditwest Serbest Özel Fon İlanı buraya tıklayınız.
Birinci Değişken Fon İzahname buraya tıklayınız.
Birinci Değişken Fon YBF buraya tıklayınız.
Birinci Hisse Senedi Fon İzahname buraya tıklayınız.
Birinci Hisse Senedi Fon YBF buraya tıklayınız.