Bireysel Portföy Yönetimi

Birikimlerini özel olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılara risk ve getiri tercihlerini göz önünde bulundurarak farklı çözümler sunuyoruz. Sabit getirili veya hisse senedi ağırlıklı modellerimizin yanında mutlak getiri hedefleyen sayısal modelimiz ile yatırımcı ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamayı hedefliyoruz.


Sabit Getiri Karşılaştırma Ölçütlü Model: Düşük risk profilli yatırımcılar için tasarlanmış bu model piyasadaki gecelik faiz oranından daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedefler.
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST KYD Repo Endeksi (Net)

Döviz Karşılaştırma Ölçütlü Model: Birkimlerini döviz cinsi değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıları hedefleyen model USD veya EUR cinsi mevduat üzeri bir getiri hedefler.
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST KYD Aylık Mevduat Endeksi (USD veya EUR)

KYD Endeksi Karşılaştırma Ölçütlü Model: Yatırımlarını büyük ölçüde sabit getirili enstrümanlarda tutmayı tercih eden ancak faiz geliri yanında hisse senetleri üzerinden belirli bir temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcıları hedefler. 
Karşılaştırma Ölçütü: %10 BIST KYD O/N Repo Endeksi + %10 BIST KYD 365 Gün Endeksi + %40 BIST KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %40 BIST Temettü 25 Endeksi

Hisse Senedi Karşılaştırma Ölçütlü Dinamik Model: Model büyük ölçüde temettü verimi yüksek hisse senetlerine yatırım yaparken, sabit getirili menkul kıymetleri de yatırım havuzunda değerlendirir.
Karşılaştırma Ölçütü: %65 BIST Temettü 25 Endeksi + %35 BIST KYD Repo Endeksi

Hisse Karşılaştırma Ölçütlü Temettü Modeli: Borsa İstanbul'da işlem göre temettü verimi yüksek hisse senetlerine yatırım yapmak modelin ana stratejisidir.
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST Temettü 25 Endeksi

Sayısal Sinyalizasyon Modeli: Portföy yöneticilerinin piyasa beklentilerinden bağımsız, matematiksel modellere göre üretilen al/sat sinyallerini uygulayarak mutlak getiri hedeflenir.
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST KYD Repo Endeksi (Net)